Garantie

Bekijk onze garantie voorwaarden en bijkomende inlichtingen

Kennel " von Spitzbubezwinger " fokt enkel met Duitse Herdershonden, die voldoen aan de door de V.V.D.H. gestelde eis, voor het verkrijgen van de titel "V.V.D.H. Keurfokker". Proficiat met uw aankoop! Voor een goede start volgen hier alvast enkele richtlijnen:
Garantie voorwaarden
Opgemaakt in overeenstemming met art.29 van het Koninklijk besluit van 17 februari 1997 houdende de erkenning voorwaarden voor hondenkwekerijen, kattenkwekerijen, dierenasielen, dierenpensions en handelszaken voor dieren, en de voorwaarden betreffende de verhandeling voor dieren.

01. De fokker

Naam   Voornaam      
Straat en nr.          
Postcode   Stad   Land  
Telefoon   GSM   Fax  
Nr. handelsregister   Nr. erkenning van het Ministerie van landbouw      

02. De koper

Naam   Voornaam      
Straat en nr.          
Postcode   Stad   Land  
Telefoon   GSM   Fax  

03. Datum van de verkoop: ....................................

04. Identificatie gegevens van de hond


Soort hond   Ras    Kleur  
Geslacht   Geboorte datum  
 
Tatoeage nr.   Vaccinatiebewijs nr.  
 

05. Prijs: ....................................

06. Waarborg

De fokker verklaart dat voornoemd dier gezond en wel is. Indien bij het dier binnen de tien dagen na verkoop hondenziekte (ziekte van Carré), parvovirose (kattenziekte bij honden), hepatitus contagiosa canis of panleucopenie vast gesteld wordt, heeft de koper bij sterfte van dit dier recht op de vervanging van het dode dier, door een ander van dezelfde waarde.

07. Wijze waarop voornoemde ziekten aangetoond moeten worden 
 • in geval van ziekte: 
 • directe melding van de koper aan de fokker en vragen om raad.
 • procedure voor het ontbieden van de dierenarts: dit moet onmiddellijk gebeuren van wanneer de ziekte verschijnselen zichtbaar zijn. 
 • de koper moet aan de dierenarts vragen of hij verklaring wil afleggen dat hij geconstateert heeft dat de ziekte recent is opgetreden en dat er van nalatigheid geen sprake is. Dit dient gemeld te worden aan de fokker. 
 • in geval van sterfte: 
 • wordt de fokker gewaarschuwd door de praktiserende dierenarts of de koper die aan de fokker uitsluitsel geeft. 
 • indien er twijfels bestaan aan welke ziekte het dier gestorven is, heeft de dierenarts of de fokker het recht om een autopsieverslag aan te vragen van een erkend labo en dit op kosten van de koper. 
 • als blijkt dat het dier aan één van de hier boven genoemde ziekten overleden is binnen de wettelijke termijn van tien dagen na de verkoop, zijn de kosten van het labo onderzoek voor de fokker.

08. Richtlijnen met betrekking tot voeding, huisvesting en verzorging van het dier:

Wij raden U het volgende aan: 
 • geef uw jonge hond liefst het eten dat hij gewoon is. 
 • geef uw pup 3 maal per dag te eten, na zes maanden 2 maal. 
 • ontworm hem met Dogminth: 1. drie dagen na aankoop, 2. na enkele weken, 3. elk half jaar met Lobatol 500. 
 • laat uw hond op de leeftijd van 3 maanden inenten tegen volgende ziektes: carré, hepatitis, leptospirosis, parvo, een mix voor de kennelhoest, en verder ook voor hondsdolheid. 
 • kom met uw pup (zolang hij geen drie maanden is en hij dus zijn inentingen van volwassen hond niet heeft gekregen) zo min mogelijk in aanraking met andere honden of waar andere honden uitgelaten worden. 
 • de stamboom verkrijgt u na ongeveer 8 maanden. 
 • voed uw hond sociaal op; d.w.z. ga ermee naar een hondenschool. 
 • hebt u nog vragen? Bel ons gerust. Wij geven u graag advies.

09. Eventuele bijkomende waarborgen

Wij geven garantie op heupdysplasie. 
 • Deze garantie omvat: indien je hond heupdysplasie heeft, krijg je van één van de volgende nesten een andere pup. 
 • Als koper heb je bepaalde verplichtingen om van deze garantie te kunnen genieten. En die verplichtingen zijn: 
  1. Om in aanmerking te komen voor deze garantie moet Uw hond OFFICIEEL GEKEURD worden op HEUPDYSPLASIE tussen het eerst en het tweede levensjaar. 
  2. Van zodra je in het bezit bent van deze uitslag, moet deze medegedeeld worden aan de fokker. 
En indien je vroeger vermoed dat je hond heupdysplasie heeft: 
 • Als je hond de ouderdom van 8 à 9 maanden heeft bereikt en na een inspanning loopt hij mank, raad ik je aan om eerst met mij contact op te nemen, om de situatie te bespreken. 
 • Indien dit herhaaldelijk terugkomt, is het raadzaam om een dierenarts te raadplegen om je hond te laten voorröntgenen. 
 • Als de uitslag niet goed is, en er zijn duidelijke tekenen van zware heupdysplasie aanwezig, dan raad ik u aan om je hond te laten inslapen. 
 • Als je Uw hond wil laten inslapen omdat geconstateerd is dat hij heupdysplasie heeft, moet de fokker altijd van de dierenarts die de hond heeft laten inslapen, een bewijs ontvangen dat hij de hond heeft laten inslapen, om recht te hebben op garantie. Bij geval van twijfels kan de fokker het tatoeageoor opeisen. 
 • Indien de koper om gelijk welke redenen zijn hond niet wil laten inslapen wil dit zeggen dat hij afziet van de garantie op heupdysplasie. 
 • Honden die op latere leeftijd last krijgen van heupdysplasie en waarvan de uitslag gunstig was, hebben geen recht op de garantie, daar milieu factoren de oorzaak kunnen zijn, iets waar op de fokker geen controle heeft.

10. Recht op aankoop bij verkoop:

Wij vragen de koper die om een onbepaalde reden zijn hond wil of moet weg doen, (eventueel verkopen) dat wij dan als fokker contractueel als eerste in aanmerking komen om uw hond te kopen. Dit om handelaars met "Uw hond" en mijn "fok" de kans niet te geven om daar handel mee te drijven. Dit gaat alleen over honden die voor de fok of de africhting waardevol zijn.

11. Wijzigingen van deze overeenkomst: 

 • Al deze bepalingen zullen toegepast worden wanneer nodig is. 
 • Als er inbreuken of handelingen gebeuren die hier niet zijn bepaald, kan deze overeenkomst door de fokker aangepast zonder inspraak van de koper.

Opgemaakt in twee exemplaren te: ..............................................................

Datum: ............................................................

Handtekening fokker                                                                          Handtekening koper