Waarom fokken?

Wat ben je als fokker voor de wet.

Als fokker ben je nu voor de wet in de eerste plaats een handelaar. Een zelfstandig persoon die een zaak leidt. Zeker als je met de wet in orde wil zijn en meer als twee nesten per jaar wil fokken moet je u daar aan houden, aan de wetgeving. Zeker geen idealist zijn, een Freek die alleen denkt van iets goeds te fokken zonder het doel winst te maken. Dat bestaat  voor het ministerie van landbouw niet. Daar worden wij als fokkers (hondenhandelaars) onder geplaatst, onder dat ministerie van landbouw. En onder dat ministerie denken ze alleen aan liters, Kr, en stuks, zeker niet aan raszuiver, HD vrij, goed van wezen, uitmuntend van bouw enz… dat zijn maar hondentermen van een idealist.

Wat ben je als fokker voor de rasvereniging.

Als je fokt vind ik dat je dit moet doen volgens de normen van de rasvereniging. Voor Duitse Herdershonden is dat de V.V.D.H.Dit is de KONINKLIJKE VERENIGING VOOR DUITSE HERDERSHONDEN.
En voor deze vereniging waar je als uiteraard lid van bent moet jij uitstralen dat je fier bent dat je een fokker bent van Duitse Herdershonden.
Moet jij als fokker de reglementen helpen opstellen in het belang van het ras en ze zeker toepassen. Zo is het nu, maar zo was het vroeger niet. Mijn eerste nest heb ik 25 jaar geleden gefokt. Toen had je hond alleen een stamboom van Sint Hubertus nodig. Dan volgde, op aanbeveling van de VVDH het verplicht HD onderzoek. Daarna volgde de reglementen voor VVDH-Fokker of VVDH-Keurfokker.
Om aan de reglementering van Keurfokker te voldoen moesten je fokteven aangekeurd worden. Als ik dit nu allemaal bekijk dan denk ik dat voor mij het fokken van Duitse Herdershonden helemaal uit de hand gelopen is. Voor mij telde in de beginne alleen de vreugde die je als fokker ervaart als er een nest geboren wordt. Het nieuwe leven, de hoop en verwachtingen die je u zelf weer stelde. Dat is voor mij fokken en niet al die reglementen. Die horen er bij, u moet mee evolueren met de vooruitgang.
Maar voor mij hebben die reglementen niets te maken met het gevoel dat een fokker beleefd bij de geboorte van nieuw leven, van nieuwe hoop bij het nest dat uit die bepaalde combinatie bestaat en waar je al je verwachtingen in gestopt hebt.

Fokken voor de sport. Is dat een doelstelling?

En vroeger, en nu. Wat was en wat is mijn bedoeling.

Duitse Herdershonden fokken over africhtingslijnen, werkhondenlijnen. Honden fokken die kunnen dienen voor de africhting. En dat zie ik in zijn totaliteit Gehoorzaamheid, Agility en I.W.R.

Dit doen met sociale afgerichte fokteven. Waarom sociale fokteven. Omdat in een nest -ondanks er een goede overweging gebruikt wordt voor welke combinatie- er bijna altijd maar enkele pups kunnen dienen voor de sport (topsport). De andere pups komen bij mensen terecht die een sociale Duitse Herdershond zoeken die dienst moet doen als huis, waak, en gezelschaphond.

Hoe proberen we dat te bereiken?

Door teven aan te schaffen die gefokt zijn uit evenwichtige africhtinglijnen. Voor mij is het zeer belangrijk dat een fokteef goed van kop is. Met goed van kop bedoel ik dat er geen afwijkende gedragsstoornissen mogen aanwezig zijn. Zeker wat betreft het opvoeden van haar pups. Afwijkende gedragsstoornissen kan ook een tekortkoming zijn te wijten is aan de opvoeding. Dit heeft geen weerslag op de vererving, daar opgedane ervaringen niet vererven. Maar het zien of dit van een verervende of opgedane ervaring is, dat belangrijk voor een fokker.
Wat ook zeer belangrijk is, dat een fokteef werkdrift heeft. Werkdrift kan een hond nooit te veel hebben. En daar bij aansluitend is de buitdrift die is misschien nog belangrijker. En wat we zeker van een fokteef moeten verwachten is de belastbaarheid. Dit is een eigenschap die zeker vererfd en die belangrijk is om met een hond de topsport te bereiken. Nu is belastbaarheid weer een eigenschap die in zekere mate word bepaald door de deskundigheid van de geleider en/of africhter. Hij kan een jonge hond zo danig opvoeden dat hij indien volwassen belastbaar is of onderdanig.

Door deze en nog ander goede eigenschappen van onze fokteven te eisen, proberen we ons streefdoel te bereiken.
Het fokken van een goede gezonde Duitse Herdershond met een kop die gericht is op werken. Die als hij zijn baas ziet, danst van vreugde om dat hij met zijn beste vriend er weer mag op uit trekken.

Een Pup reserveren

Bestelbon


Contacteer ons

Belgium
Duitse Herder